Senarai Topik Sains Tahun 6 KSSR

PENGENALAN KEPADA SAINS

 1. Kemahiran Saintifik
  1. Kemahiran Proses Sains
  2. Kemahiran Manipulatif
 2. Peraturan Bilik Sains
  1. Peraturan Bilik Sains

SAINS HAYAT

 1. Mikroorganisma
  1. Mikroorganisma ialah Benda Hidup
  2. Mikroorganisma Berfaedah dan Mikroorganisma Berbahaya
  3. Hidup Sihat Berdasarkan Pengetahuan Tentang Mikroorganisma
 2. Interaksi Antara Hidupan
  1. Interaksi Antara Haiwan
  2. Interaksi Antara Tumbuhan
 3. Pemeliharaan Dan Pemuliharaan
  1. Ancaman Kepupusan Haiwan dan Tumbuhan
  2. Kepentingan Menjaga Keseimbangan Alam

SAINS FIZIKAL

 1. Daya
  1. Daya dan Kesannya
  2. Daya Geseran
 2. Kelajuan
  1. Kelajuan

SAINS BAHAN

 1. Pengawetan Makanan
  1. Kerosakan Makanan
 2. Bahan Buangan
  1. Bahan Buangan

BUMI DAN ANGKASA

 1. Gerhana
  1. Fenomena Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari
 2. Buruj
  1. Buruj

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

 1. Mesin
  1. Mesin Ringkas
  2. Mesin Kompleks
  3. Mereka Bentuk Model Mesin