Senarai Topik Sains Tahun 6 KSSR

 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK
 2. MANUSIA
  • Pembiakan Manusia
  • Organ Pembiakan Lelaki
  • Organ Pembiakan Perempuan
  • Proses Persenyawaan Manusia Hingga Bayi Dilahirkan
  • Kepentingan Pembiakan Kepada Manusia
  • Sistem Saraf Manusia
  • Jenis Sistem Saraf Manusia
  • Fungsi Sistem Saraf Manusia
  • Kegagalan Fungsi Sistem Saraf Periferi
  • Menjaga Sistem Saraf
 3. MIKROORGANISMA
  • Mikroorganisma
  • Proses Hidup Mikroorganisma
  • Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisma
  • Kegunaan Mikroorganisma
  • Keburukan Mikroorganisma
 4. INTERAKSI ANTARA HIDUPAN
  • Interaksi Antara Haiwan
  • Interaksi Antara Tumbuhan
  • Kepentingan Interaksi Antara Hidupan Kepada Ekosistem
 5. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN
  • Haiwan Yang Telah Pupus
  • Haiwan Dan Tumbuhan Yang Diancam Kepupusan
  • Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Haiwan Dan Tumbuhan Diancam Kepupusan
  • Pemeliharaan Haiwan Dan Tumbuhan
  • Pemuliharaan Haiwan Dan Tumbuhan
  • Kepentingan Pemeliharaan Dan Pemuliharaan
 6. DAYA
 7. KELAJUAN
  • Unit Kelajuan
  • Hubungan Antara Kelajuan, Jarak Dan Masa
  • Mengira Kelajuan, Jarak Dan Masa
 8. TEKNOLOGI PENGAWETAN MAKANAN
  • Kerosakan Makanan
  • Pengawetan Makanan
  • Projek Pengawetan Makanan
  • Gabungan Kaedah Pengawetan Makanan
  • Kepentingan Teknologi Pengawetan Makanan
 9. BAHAN BUANGAN
  • Pengurusan Bahan Buangan
  • Bahan Buangan Terbiodegradasi Dan Bahan Buangan Tidak Terbiodegradasi
  • Penggunaan Bahan Terbiodegradasi Dan Bahan Tidak Terbiodegradasi
  • Pengurusan Bahan Buangan Secara Terancang
 10. GERHANA
  • Gerhana Bulan
  • Gerhana Matahari
  • Hubung Kait Antara Gerhana Dengan Sifat Cahaya
  • Keadaan Di Bumi Semasa Gerhana
 11. GALAKSI
  • Kenali Galaksi
  • Galaksi Bima Sakti
  • Saiz Sistem Suria Di Dalam Galaksi Bima Sakti
 12. KESTABILAN DAN KEKUATAN
  • Kestabilan Objek Dan Binaan
  • Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kestabilan Objek Dan Binaan
  • Kekuatan Objek Dan Binaan
  • Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kekuatan Objek Dan Binaan
  • Kepentingan Binaan Yang Kuat Dan Stabil
 13. TEKNOLOGI
  • Teknologi Dan Kepentingannya
  • Perkembangan Teknologi
  • Kebaikan Dan Keburukan Teknologi