Senarai Topik Sains Tahun 5 KSSR

INKUIRI DALAM SAINS

 1. Kemahiran Saintifik
  1. Kemahiran Proses Sains

SAINS HAYAT

 1. Manusia
  1. Sistem Rangka Manusia
  2. Sistem Peredaran Darah Manusia
  3. Perkaitan Antara Sistem Dalam Tubuh Manusia
 2. Haiwan
  1. Kemandirian Spesies Haiwan
  2. Mereka Cipta Model Haiwan
  3. Hubungan Makanan Antara Hidupan
 3. Tumbuhan
  1. Kemandirian Spesies Tumbuhan
  2. Pencaran Biji Benih

SAINS FIZIKAL

 1. Elektrik
  1. Sumber Tenaga Elektrik
  2. Litar Bersiri Dan Litar Selari
  3. Keselamatan Pengendalian Peralatan Dan Penjimatan Elektrik
 2. Haba
  1. Haba Dan Suhu

SAINS BAHAN

 1. Pengaratan
  1. Pengaratan Bahan
 2. Jirim
  1. Keadaan Jirim
  2. Perubahan Keadaan Jirim Bagi Air

BUMI DAN ANGKASA

 1. Fasa Bulan Dan Buruj
  1. Fasa Bulan
  2. Buruj

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

 1. Mesin
  1. Penggunaan Alat Dalam Kehidupan