Senarai Topik Sains Tahun 5 KSSR

 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK
  • Kemahiran Proses Sains
  • Kemahiran Proses Sains Untuk Menyelesaikan Masalah
 2. MANUSIA
  • Sistem Rangka Manusia Dan Fungsinya
  • Kedudukan Sendi
  • Fungsi Sendi
  • Kepentingan Sistem Rangka Manusia
  • Sistem Peredaran Darah Manusia
  • Laluan Peredaran Darah Manusia
  • Kepentingan Sistem Peredaran Darah
  • Perkaitan Antara Sistem Di Dalam Tubuh Manusia
  • Kepentingan Penjagaan Semua Sistem Di Dalam Tubuh Manusia
  • Memelihara Sistem Di Dalam Tubuh Manusia
 3. HAIWAN
  • Kemandirian Spesies Haiwan
  • Berlindung Daripada Musuh
  • Berlindung Daripada Cuaca Melampau
  • Haiwan Melindungi Telur
  • Haiwan Memastikan Anaknya Terus Hidup
  • Rantai Makanan
  • Pengeluar Dan Pengguna
  • Hubungan Makanan Dengan Proses Fotosintesis
  • Siratan Makanan
  • Kesan Perubahan Populasi
 4. TUMBUH-TUMBUHAN
  • Melindungi Diri Daripada Musuh
  • Menyesuaikan Diri Dengan Iklim Dan Perubahan Musim
  • Pencaran Biji Benih Atau Buah
  • Kepentingan Kemandirian Spesies Haiwan Dan Tumbuh-Tumbuhan
 5. ELEKTRIK
  • Sumber Tenaga Elektrik
  • Litar Bersiri Dan Litar Selari
  • Lakaran Menggunakan Simbol
  • Kecerahan Mentol
  • Faktor Yang Mempengaruhi Kecerahan Mentol
  • Suis Ditutup, Suis Dibuka
  • Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Tenaga Elektrik
  • Kecuaian Pengendalian Peralatan Elektrik
  • Mengendalikan Peralatan Elektrik Dengan Selamat
 6. HABA
  • Haba Dan Suhu
  • Termometer
  • Perubahan Suhu Air
  • Air Pada Suhu Bilik
  • Pengembangan Dan Pengecutan Bahan
  • Kepentingan Prinsip Pengembangan Dan Pengecutan Bahan
 7. PENGARATAN
  • Ciri-Ciri Objek Yang Berkarat
  • Objek Yang Berkarat
  • Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengaratan
  • Cara Mencegah Pengaratan
  • Kepentingan Pencegahan Pengaratan
 8. JIRIM
  • Pepejal, Cecair Dan Gas
  • Sifat Jirim
  • Tiga Keadaan Jirim Air
  • Perubahan keadaan Jirim Air
  • Awan Dan Hujan
 9. FASA BULAN DAN BURUJ
  • Cahaya Bulan
  • Bulan Berputar, Bulan Beredar
  • Fasa Bulan
  • Takwim Qamari
  • Buruj
  • Kegunaan Buruj
 10. MESIN
  • Mesin Dan Kehidupan
  • Kombinasi Fungsi Mesin Ringkas
  • Kepentingan Kombinasi Mesin Ringkas
  • Kepentingan Ciri-Ciri Penciptaan Alat Yang Lestari