Senarai Topik Sains Tahun 4 KSSR

 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK
  • Kemahiran Proses Sains
  • Menggunakan Perhubungan Ruang Dan Masa
  • Mentafsir Data
  • Mendefinisi Secara Operasi
  • Mengawal Pemboleh Ubah
  • Membuat Hipotesis
  • Mengeksperimen
 2. MANUSIA
  • Organ Pernafasan Manusia
  • Proses Pernafasan Manusia
  • Kandungan Oksigen Dan Karbon Dioksida Semasa Pernafasan
  • Pergerakan Dada Semasa Pernafasan
  • Kadar Pernafasan
  • Situsai Yang Memberikan Kesan Terhadap Pernafasan
  • Perkumuhan Dan Penyahtinjaan
  • Organ Dan Hasilnya
  • Kepentingan Perkumuhan Dan Penyahtinjaan
  • Gerak Balas Terhadap Rangsangan
  • Organ Deria
  • Kepentingan Gerak Balas
  • Tabiat Yang Mengganggu Gerak Balas Manusia
 3. HAIWAN
  • Organ Pernafasan Haiwan
  • Pengelasan Haiwan Berdasarkan Organ Pernafasan
  • Hidup Di Darat Dan Di Air
  • Haiwan Vertebrata Dan Haiwan Invertebrata
  • Ciri-Ciri Khusus Haiwan Vertebrata
 4. TUMBUH-TUMBUHAN
  • Gerak Balas Tumbuh-Tumbuhan
  • Fotosintesis
  • Keperluan Proses Fotosintesis
  • Hasil Proses Fotosintesis
  • Kepentingan Fotosintesis Kepada Hidupan
 5. SIFAT CAHAYA
  • Pergerakan Cahaya
  • Kejelasan Bayang-Bayang Objek
  • Faktor Yang Mempengaruhi Saiz Bayang-Bayang
  • Faktor Yang Mempengaruhi Bentuk Bayang-Bayang
  • Pantulan Cahaya
  • Kegunaan Pantulan Cahaya
  • Gambar Rajah Sinar
  • Pembiasan Cahaya
  • Pembentukan Pelangi
  • Kepentingan Sifat Cahaya Dalam Kehidupan
 6. BUNYI
  • Getaran Dan Bunyi
  • Bunyi Bergerak
  • Bunyi Boleh Dipantulkan
  • Fenomena Pantulan Bunyi
  • Bunyi Yang Berfaedah Dan Bunyi Yang Memudaratkan
  • Mengurangkan Pencemaran Bunyi
 7. TENAGA
  • Tenaga Dan Sumbernya
  • Bentuk Tenaga
  • Perubahan Bentuk Tenaga
  • Tenaga Tidak Boleh Dicipta Atau Dimusnahkan
  • Sumber Tenaga Yang Boleh Dibaharui Dan Tidak Boleh Dibaharui
  • Berhemat Menggunakan Tenaga
 8. BAHAN
  • Sumber Asas Bahan
  • Sifat Bahan
  • Aplikasi Sifat Bahan
  • Pemilihan Jenis Bahan Untuk Mereka Cipta Objek
 9. BUMI
  • Graviti Bumi
  • Daya Tarikan Graviti Bumi
  • Kepentingan Daya Tarikan Graviti Bumi
  • Putaran Dan Peredaran Bumi
  • Arah Dan Tempoh Semasa Putaran Dan Peredaran Bumi
  • Kesan Putaran Bumi Pada Paksinya
 10. MESIN
  • Tuas
  • Hubung Kait Beban, Fulkrum Dan Daya
  • Mesin Ringkas
  • Mesin Ringkas Menyelesaikan Masalah
  • Mesin Kompleks